Divize sdělovací a zabezpečovací techniky

ČINNOST A AKTIVITY FIRMY MONZAS, SPOL. S R.O. JSOU ZAMĚŘENY PŘEDEVŠÍM NA:

Výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení ve správě SŽDC, s.o., a průmyslových vleček – jedná se především o: 

1. Staniční zabezpečovací zařízení - SZZ (elektromechanická, reléová, plně elektronická, řízená počítačem)

2. Traťová zabezpečovací zařízení – TZZ (reléový poloautoblok, autoblok, automatické hradlo)

3. Přejezdová zabezpečovací zařízení – PZZ (reléová, elektronická)

4. Zabezpečovací zařízení pro průmyslové dráhy a vlečky

5. Telekomunikační a informační systémy

6. Protipožární systémy – EPS

7. Vjezdová vrata průmyslových drah a vleček

- Projektování výše uvedených zařízení 
- Opravy a údržbu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení průmyslových vleček 
- Dodávky a pokládku dálkových i místních kabelů (metalických i optických) včetně zemních prací 
- Elektroinstalační práce a rozvody v průmyslových i obytných objektech včetně rozvodů kabelové TV, počítačových a telekomunikačních sítí

nnnn-300x225.jpg scsc-300x224.jpg

 

PROVOZ MONTÁŽÍ

- montážní základna Ústí nad Labem
- montážní základna Praha

Jednou z nezastupitelných priorit firmy MONZAS, spol. s r.o. je zabezpečení jakosti montážních prací, výrobků a služeb, které respektují platné právní a technické normy a též i požadavky a očekávání zákazníka. Podmínkou dosažení tohoto cíle je dodržení všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (díle jen BOZP) a také uvědomělý přístup k ochraně životního prostředí (dále jen ŽP).

Naše společnost chce úspěšně obstát v konkurenci s ostatními tuzemskými i zahraničními dodavateli služeb, proto si je vedení společnosti plně vědomo své odpovědnosti v otázkách poskytování kvalitních služeb, v uvědomělém přístupu k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců jakož i k ochraně a tvorbě životního prostředí.

 

PROVOZ ÚDRŽBY

Nedílnou součástí ve výčtu činností firmy je i provoz údržby, který zajišťuje systematickou a kvalifikovanou údržbu a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení následujících průmyslových vleček:

 • ČEZ, a.s. - elektrárny Prunéřov,  Mělník (zabezpečovací zařízení), Ledvice (přejezdy), Tušimice (osvětlení vlečky), Tisová (zabezpečovací zařízení), Poříčí (zabezpečovací zařízení), Počerady (zabezpečovací zařízení), 
 • Severočeské doly a.s. – zab.zař. (SD-KD)
 • ÚUL Ledvice – zab.zař.
 • UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov
 • UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov
 • Česká rafinérská a.s., Litvínov (INELSEV servis s.r.o.,Litvínov)
 • SYNTHOS Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou
 • Česká rafinérská a.s., Kralupy nad Vltavou (ELMEP s.r.o., Kralupy nad Vltavou)
 • MONDI Packaging Paper Štětí, a.s.
 • Spolana, a.s., Neratovice
 • Paramo a.s., Pardubice
 • Synthesia a.s., Pardubice
 • Trať Sokolov – Kraslice, zab.zař.
 • Trať Trutnov – Svoboda nad Úpou, zab.zař.
 • Teplárna Dvůr Králové

Dále provádíme údržbu:

 • komunikační systém URMET DOMUS v objektu školky ul. Sochorova, Most
 • kamerové systémy, systémy EPS, vlakové zabezpečovací zařízení KBS-E v rámci průmyslových vleček